top of page
Dr. Josep Lluís Roig Panisello
 

 

La ment humana és com un camp de recerca arqueològica vivent.

Viatgem de la superficie a les profunditats per esbrinar l´enigma de cada ànima.

El terapeuta, com el bon arqueòleg, ha de tenir l´esperit obert i ser molt curòs en el seu treball.

Les pedres no senten ni parlen. Ai las!

Els homes sí.

bottom of page