top of page
Dra. Montserrat Policarpo
 

Les persones no necessiten només que els hi resolguem símptomes o els motius de consulta, sinó que els relacionem i els interpretem en el seu context per tractar de millorar la seva salut al llarg de tota la vida.

Per la qual cosa els hi oferim els següents serveis:

 

-Activitats preventives i de promoció de la salut basades en vacunacions, modificació d'hàbits (alimentació, exercici físic...) diagnòstic precoç i intervencions sobre grups de risc.

- Tractametn dels problemes de salut amb visió integral de la persona.

- Seguiment de les persones amb malaties cròniques.

-Accés a proves diagnòstiques i especialistes.

 

Tot aixó integrat en una dimensió de qualitat asssitencial que garanteixi un servei de salut òptim, tenint en compte la tecnologia existent i els recursos disponibles.

 

bottom of page